จำหน่ายวัตถุมงคล
จำหน่ายวัตถุมงคล

จำหน่ายวัตถุมงคล (1)

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 08:49 น.

เหรียญ เจริญพร ครูบาแบ่ง ฐานุตฺตโม

เขียนโดย เด็กวัด

เหรียญ "เจริญพร" ครูบาแบ่ง ฐามุตตโม วัดบ้านโตนด นครราชสีมา

จำนวนการจัดสร้าง

1.เหรียญทองคำลงยา สร้าง 9 เหรียญ
2.เหรียญนาค สร้าง 1 เหรียญ
3.เหรียญเงินลงยา สร้าง 100 เหรียญ 
4.เหรียญทองฝาบาตร สร้าง 1000 เหรียญ 
5.เหรียญทองแดง สร้าง 5000 เหรียญ


เหรียญแจกกรรมการ
จัดสร้างเพื่อแจกกรรมการดำเนินการจัดสร้าง และถวายครูบาแบ่ง

1.เหรียญเงินหลังจารมือ จำนวน 10 เหรียญ
2.เหรียญนวโลหะ จำนวน 26 เหรียญ
3.เหรียญทองแดงไม่ตัดขอบ จำนวน 39 เหรียญ
4.เหรียญตะกั่วไม่ตัดขอบ จำนวน 39 เหรียญ
5.เหรียญตะกั่วลองพิมพ์ จำนวน 39 เหรียญ